خدمات نظارت بر آزمون هیدرواستاتیک

خدمات نظارت بر آزمون هیدرواستاتیک شرکت بازرسی ایمن پاد نوین اصفهان در مراکز و آزمایشگاه های انجام آزمون هیدرواستاتیک سیلندرهای فولادی بدون درز به شکل زیر می باشد :

  • نظارت بر تعیین هویت سیلندر و آماده سازی برای بازرسی و آزمون
  • نظارت بر تخلیه فشار و بازکردن شیر
  • نظارت بر بازرسی چشمی خارجی
  • نظارت بر بازرسی چشمی داخلی
  • انجام آزمون های تکمیلی
  • بازرسی گلویی سیلندر
  • نظارت بر آزمون فشار هیدرولیکی یا آزمون آلتراسونیک
  • بازرسی شیر و دیگر متعلقات
  • نظارت بر تعویض قطعات سیلندر

10-نظارت بر اصلاح سیلندر

11-نظارت بر مردود و معدوم کردن سیلندر غیر قابل استفاده