خدمات بازرسی نفت، گاز و پتروشیمی

شرکت بازرسی ایمن پاد نوین اصفهان با دارا بودن گواهینامه های معتبر در زمینه های مختلف بازرسی از سازمان ملی تایید صلاحیت ایران (NACI) و همچنین تیم مجرب و جوان، با صنایع مرتبط با صنعت نفت، گاز و پتروشیمی همکاری می نماید. از جمله این همکاری ها میتوان به انجام بازرسی جوش و آزمون های غیر مخرب لوله کشی فرآیندی، خطوط لوله و مخازن تحت فشار اشاره نمود که با بروزترین و بهترین روش ها و تجهیزات انجام میپذیرد.