بازرسی و نظارت بر آزمون های دوره ای سیلندرهای فولادی بدون درز

شرکت بازرسی ایمن پاد نوین اصفهان با در دسترس داشتن کادری مجرب در زمینه بازرسی و نظارت بر آزمون های دوره ای سیلندر های فولادی بدون درز، قابلیت همکاری و  نظارت بر آزمون هیدرواستاتیک در مراکز انجام آزمون هیدرواستاتیک را دارد.