بازرسی نصب و بازسنجی کیفیت مخازن فشار زیاد نصب شده بر روی خودروهای CNG

شرکت بازرسی ایمن پاد نوین اصفهان می تواند با تخصص و تجربه لازم در زمینه  بازرسي نصب و بازسنجي كيفيت سيلندرهاي فشار زياد نصب شده بر روي خودروها كه به منظور ذخيره سازي گاز طبيعي(به عنوان سوخت)، در کنار مراکزی همانند مراکز معاینه فنی و مراکز باز و بست مخازن و… به عنوان ناظر و بازرس قرار گیرد.