بازرسی جوش و انجام آزمون های غیر مخرب تجهیزات صنعتی

شرکت بازرسی ایمن پاد نوین اصفهان بر اساس شناخت صنایع مختلف و همچنین دارا بودن گواهینامه در زمینه های مختلف بازرسی آزمون های غیر مخرب از سازمان ملی تایید صلاحیت ایران (NACI)، در جهت پاسخگویی به نیاز صنایع مختلف خدمات زیر را ارائه می نماید:

  • بازرسی جوش و انجام آزمون های غیر مخرب لوله کشی فرآیندی
  • بازرسی جوش و انجام آزمون های غیر مخرب خطوط لوله
  • بازرسی جوش و انجام آزمون های غیر مخرب مخازن تحت فشار

برای دانلود فرم درخواست بازرسی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید:

فرم درخواست بازرسی جوش