بازرسی آزمون های غیر مخرب صنعتی و ساختمانی NDT

شرکت بازرسی ایمن پاد نوین اصفهان با تکیه بر دانش و کادر متخصص و مجرب خود به عنوان یکی از شرکت های برتر در زمینه بازرسی و خدمات مهندسی می باشد. این شرکت بر اساس نیاز صنایع مختلف و همچنین دارا بودن گواهینامه بازرسی جوش و آزمون های غیر مخرب (NDT) از سازمان ملی تایید صلاحیت ایران (NACI)، خدمات زیر را در این رسته بازرسی ارائه می نماید:

  • بازرسی جوش و انجام آزمون غیر مخرب چشمی (VT)
  • بازرسی جوش و انجام آزمون غیر مخرب مایع نافذ (PT)
  • بازرسی جوش و انجام آزمون غیر مخرب ذرات مغناطیس (MT)
  • بازرسی جوش و انجام آزمون غیر مخرب امواج فراصوت (UT)