بازرسی تجهیزات صنعتی و ساختمانی

شرکت بازرسی ایمن پاد نوین اصفهان با تکیه بر دانش و کادر متخصص و مجرب خود به عنوان یکی از شرکت های برتر در زمینه بازرسی و خدمات مهندسی می باشد. این شرکت بر اساس شناخت صنایع مختلف و همچنین دارا بودن گواهینامه های متعدد در زمینه های بازرسی مختلف از سازمان ملی تایید صلاحیت ایران (NACI)، در جهت پاسخگویی به نیاز این صنایع مختلف خدمات زیر را ارائه می نماید:

  • بازرسی جایگاه های سوخت گیری گاز طبیعی فشرده
  • بازرسی جوش و انجام آزمون های غیر مخرب سازه های فلزی ساختمانی
  • بازرسی جوش و انجام آزمون های غیر مخرب تجهیزات صنعتی
  • بازرسی جوش و انجام آزمون های غیر مخرب تجهیزات تفریحی
  • بازرسی نصب و بازسنجی کیفیت مخازن فشار زیاد نصب شده برروی خودروهای CNG