بازرسی تجهیزات تفریحی و پارکی

بازرسی تجهیزات شهربازی www.mscareergirl.com/four-tips-to-finally-land-that-dream-job/
فرایند بازرسی وسایل و سواری های تفریحی(تجهیزات شهربازی) شامل بخش های متعددی میباشد که به ترتیب میتوان به موارد زیر اشاره کرد :
1- بازرسی عمومی و ایمنی 2- بازرسی تجهیزات و سیستم های مکانیکی 3- بازرسی تجهیزات و سیستم های الکتریکی 4- بازرسی سازه و فنداسیون 5- بازرسی در حین و پس از انجام آزمون عملکرد وسیله و سواری تفریحی 6- بازرسی اتصالات جوشی و پیچی

 

 

 

بازرسی تجهیزات بادی

فرایند بازرسی تجهیزات بادی شامل بخش های متعددی می باشد که به ترتیب می توان به موارد زیر اشاره کرد :1- بازرسی منسوج ها، ریسمان و توری 2- بازرسی طناب ها، زیپ ها و مواد پرداخت سطح تزئینی 3- بازرسی تکیه گاه ها و استحکام ساختاری وسیله 4- بازرسی محل های دسترسی 5- بازرسی دستگاه دمنده 6- بازرسی محل های گیرکردن 7- بازرسی تونل ها و تنگه های بادی 8- بازرسی تأسیسات الکتریکی 9- بازرسی محل قرارگیری و محدودیت های تجهیزات بادی

 

 

 

 

بازرسی تجهیزات زمین بازی
فرایند بازرسی وسایل و تجهیزات بازی پارک ها شامل بخش های متعددی میباشد که بخش مشترک آنها الزامات ایمنی عمومی میباشد و به غیر از الزامات ایمنی عمومی برای انواع تجهیزات زمین بازی، الزامات ویژه هر نوع تجهیز باید مورد بررسی قرار گیرد که به شرح زیر می باشد:
1- الزامات ایمنی عمومی 2- انواع تاب 3- انواع سرسره 4- کابل های نقاله 5- چرخ و فلک ها 6- تجهیزات نوسانی 7- سرسره های سقوطی 8- استخر توپ 9 – سازه های مشبک فضایی

 

 

 

 

بازرسی وسایل بدنسازی
فرایند بازرسی وسایل و تجهیزات بدنسازی برای فضاهای باز عمومی شامل بخش های متعددی میباشد که می توان به موارد زیر اشاره کرد :
1- بررسی مواد استفاده شده در ساختار تجهیزات بازی 2- بررسی استحکام ساختاری تجهیزات 3- بررسی پرداخت سطح تجهیزات 4- بررسی الزامات وزنه ها و وسایل مقاومتی 5- بررسی الزامات داخل و خارج شدن به تجهیزات 6- بررسی اجزای مصرفی قابل تعویض مثل یاتاقان ها 7- بررسی فضای تمرین 8- بررسی ابعاد سطح حرکت